Sunday, September 09, 2007


Observation

På sidan 147 i A F Chalmers' Vad är vetenskap egentligen? har ett olyckligt felslag producerat ordet "metodolodi". Även om den bristfälliga korrekturläsningen naturligtvis är frånstötande, uppskattar jag det nya begreppet -- det är som om Povel Ramel skulle beskriva Arnold Schönbergs tolvtonsteknik.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home