Sunday, November 05, 2006


Kan det verkligen finnas människor som hatar trummorna (eller allt det andra) i Fridges "Ark"?