Tuesday, June 07, 2005


Fler citat, delvis i samma tonart:

"I've always thought of the voice as a language itself. So if I hear English at the same time as I hear the voice, I think of that as two languages. If I do use language - something like the words 'scared' and 'running scared' in Scared Song - it's as much a sound texture as it is a text. That's why those are the only words in the whole song. Usually, if I do use text, it will be very simple, and it will be there as much for the sound of it as for the meaning. I also think that music, itself, is such an evocative medium. It's very openhearted. And I don't like the idea that people have to work through the screen of language. [...] Language, in a way, is a screen in front of the emotion and the action. I like the idea of a direct communication that bypasses that step so that you're really dealing with a very primary and direct emotion; I think music can do that."

(Meredith Monk, i ett samtal med William Duckworth. Tryckt i Duckworths bok Talking Music. Conversations with John Cage, Philip Glass, Laurie Anderson, and Five Generations of American Experimental Composers)

"Because the forms of human feeling are much more congruent with musical forms than with forms of language, music can reveal the nature of feelings with a detail and truth that language cannot approach."

(Susan K. Langer, ur Philosophy in a New Key; citerad i Sven Anderssons "Har musiken något att säga?")

Friday, June 03, 2005


Jag har en förhoppning om att återkomma till det här ämnet i ett längre inlägg så småningom. Tills dess:

"För egen del tror jag inte det specifikt musikaliska kan uttryckas på något annat sätt än genom musik och inte heller att aldrig så omfångsrika verbaliseringar har någon egentlig betydelse i den stund vi lyssnande lånar vår uppmärksamhet till tonerna. Men låt oss för den skull inte hamna i nyspråkets fälla och inte heller, i missriktad respekt för det outsägliga i musiken, tystna i stum förundran. Vi kan aldrig få för många kreativa symboler eller för många intressanta och oväntade kopplingar mellan olika delar av verkligheten. Låt oss bara leva utan den naiva förhoppningen att ordet alltid för oss närmare verkligheten, att transformationen till det verbala är ett nödvändigt villkor för förståelse även av de språk som nyttjar andra medel."

(Sven Andersson, "Har musiken något att säga?", ur Mellan konst och vetande. Texter om vetenskap, konst och gestaltning, Bengt Molander, red.)