Sunday, May 08, 2005


"Det måste finnas ett sätt att spela tonen C så folk bryter samman."

(Jan Johansson, citerad i Per-Anders Hellqvists Vackra visor och hemska toner. Musik man inte kan, vill eller får glömma)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home