Wednesday, September 22, 2004

Ett föredöme


I Gunnar Fredrikssons bok 20 filosofer står att läsa i kapitlet om Bertrand Russel, att han en gång skrev följande om den unge Ludwig Wittgenstein, som han då ganska nyligen hade mött:

"Han vill förstå eller dö."

Det är en föredömlig inställning. Min ambitionsnivå har aldrig ens kommit i närheten, vilket jag kan tycka är beklagligt, och kanske rent av oförsvarbart.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home